Godkjent for sertifisering mester
 

 

Giljastølen hytteområde

FELT 2 OG 3: HYTTE OPPFØRT PÅ TOMT 1, 4 OG 15 ER SOLGT!
FELT 4: HYTTE PÅ TOMT 4, 5 OG 6 ER SOLGT.
             HYTTE PÅ TOMT 3 VIL BLI OPPFØRT I 2015.
FELT 5: 4 TOMTER LEDIGE.
FELT 6: BYGGETILLATELSE PÅ TOMT 10 ER GODKJENT OG KLAR FOR BYGGING.              LEDIGE TOMTER: TOMT NR.: 5, 6, 9, 10 OG 11.

SOL-prosjekt as kan tilby tomter/hytter i 6 forskjellige delfelt.

Historie:

Giljastølen har vært bebodd siden før Svartedauden. Det finnes enda rester av gamle gårdstufter.
Men fra 1800-tallet har området tjent som støl under Gilja.
På 1960-tallet ble Frafjordvegen bygget, og Giljastølen ble da et meget populært turiststed.

Stor dagsutfart, det ble bygget skitrekk, camping, leirsted og kafeteria. Og det ble en rivende hyttebygging. Fra 5 hytter i 1960 til over 250 hytter nå. Og nå klargjøres nye hyttefelt på over hele stølsområdet.

Friluftsliv og attraksjoner:

Giljastølen ligger i idylliske omgivelser i fjellområder ned til Giljastølsvannet.
Videre finner vi Råsavatn og Lauvnesvatn i umiddelbar nærhet. Her er gode fiskemuligheter.
Det er skitrekk i en godt planert bakke og oppkjørte skiløyper vestover mot Råsavatnområdet.

Sommeren innbyr til bading i fjellvatna, fiske, bærplukking, men ikke minst flotte turmuligheter i fjellheimen rundt.

Den lune beliggenheten gjør at du kan nyte stillheten og høre på et mangfold av fuglesang.

SOL-prosjekts tomter:

Tomtene ligger i 6 delfelt fordelt over hele Giljastølsområdet og et delfelt ute med Råsavatn.

Tomtene er bygsletomter med en årlig avgift f.t. kr. 2.500,-
I tillegg til bygslingsavgiften kommer utgifter til kommunal renovasjon, brøyting. Det er opparbeidet 1,5 parkeringsplasser til hver tomt.

Det er mulighet for kjøp av tomt m/ byggesett eller ferdighytte.
På delfelt 5 og 6 er det ingen byggeklausul.

SALG 2015:

Delfelt 1:
Her er alle gjenværende tomter klare for salg.
Byggesett eller ferdige hytter.

Se områdekart på delfelt 1 her.

Delfelt 2 og 3: Ledige tomter:
17, 18, 20, 23 og 24. Ferdige hytter.

Se områdekart på delfelt 2 og 3 her.

Delfelt 4:

På dette felt er det solgt 3 hytter henholdsvis på tomt 4, 5 og 6. Tomt 3 er klargjort for salg og hytten vil bygges i 2015. For øvrig er også tomt 1 og 2 ledig i byggetrinn 1.
Byggetrinn 2 omfatter tomt 7,8,9 og 13 og vil bli påbegynt straks byggetrinn 1 er utbygd. Disse tomter er også ledige.

Vann: På dette felt er det ført frem vann og strøm til hver enkelt tomt.
Kloakk: Det er gitt utslippstillatelse for kloakk for felt 4 og hyttene vil bli tildelt kloakk.

Reguleringsplan delfelt 4

Delfelt 5:

Tomtene er klare for salg, og her står du nærmest helt fritt m.h.t. til bygging/materialer etc.

Delfelt 6:

Nytt felt beliggende ved skiheisen.
Vi har 5 tomter ledige, tomt 5, 6, 9, 10 og 11. Tomt 10 er klar for bygging med gitt byggetillatelse.
Fremførst strøm til området.
Mulig for selvbygging.

Se kart over delfelt 6.

Tekniske anlegg:

Det er ført frem strøm til samtlige felt unntatt felt 5.
Det er foretatt dypvannsboring i felt 4 og vann er fremførst til den enkelte hyttetomt.
Videre er det for felt 4 søkt om utslippstillatelse for kloakk.

Vi planlegger også å bore etter vann i felt 2 og 3 og fremføre vann til tomtene her.

Se områdeplan over delfeltenes beliggenhet her.

12

 

6

 

7

 

9

 

13

 

14

 

16
   
Webdesign: MOFix ©